Report page still needs to be built. In the mean time, email issues or add requests to report@avac.moe
or hit me up on Twitter: @AksumkA

Genshiken 2

げんしけん2


The Past


1
Seki, Tomokazu
3
Yukino, Satsuki
13
Kawasumi, Ayako
17
Ishida, Akira
45
Ishii, Kouji
58
Ueda, Yuji
70
Koshimizu, Ami
105
Gotou, Yuuko
149
Kobayashi, Sanae
156
Mizuhashi, Kaori
169
Shimizu, Kaori
197
Saiga, Mitsuki
257
Hiyama, Nobuyuki
299
Nomura, Kenji
429
Takagi, Reiko
675
Ohyama, Takanori
688
Kaida, Yuki