Report page still needs to be built. In the mean time, email issues or add requests to report@avac.moe
or hit me up on Twitter: @AksumkA

B-Project: Kodou*Ambitious

B-PROJECT~鼓動*アンビシャス~


The Past


87
Namikawa, Daisuke
97
Toriumi, Kousuke
167
Kakihara, Tetsuya
178
Morikubo, Showtaro
212
Ono, Daisuke
440
Kishio, Daisuke
591
Tsuda, Kenjirou
600
Toyonaga, Toshiyuki
7288
Okitsu, Kazuyuki
8555
Kanemoto, Hisako
8994
Kato, Kazuki
12017
Masuda, Toshiki
16635
Hanae, Natsuki
19946
Okawa, Genki
24875
Uemura, Yuto