Report page still needs to be built. In the mean time, email issues or add requests to report@avac.moe
or hit me up on Twitter: @AksumkA

Boruto: Naruto Next Generations

BORUTO -NARUTO NEXT GENERATIONS-


The Past


Data may be incomplete

15
Takeuchi, Junko
81
Mizuki, Nana
178
Morikubo, Showtaro
348
Shiraishi, Ryoko
407
Sanpei, Yuuko
410
Kawada, Shinji
819
Ono, Kensho
869
Hayami, Saori
991
Abe, Atsushi
1172
Kikuchi, Kokoro
11407
Kijima, Ryuuichi