Report page still needs to be built. In the mean time, email issues or add requests to report@avac.moe
or hit me up on Twitter: @AksumkA

Sengoku Basara

戦国BASARA


The Past


6
Morikawa, Toshiyuki
30
Hoshi, Souichirou
40
Noto, Mamiko
63
Fujiwara, Keiji
82
Paku, Romi
84
Wakamoto, Norio
123
Nakai, Kazuya
136
Kuwatani, Natsuko
137
Hayami, Show
160
Koyasu, Takehito
205
Morita, Masakazu
229
Imaruoka, Atsushi
243
Ookawa, Tooru
427
Tsujitani, Kouji
428
Kaida, Yuko
445
Nakahara, Shigeru
481
Ogata, Kenichi
586
Shimowada, Hiroki
679
Ishino, Ryuuzou
761
Genda, Tessyo
846
Tsuboi, Tomohiro
861
Miyazawa, Tadashi
7001
Hino, Yurika