Report page still needs to be built. In the mean time, email issues or add requests to report@avac.moe
or hit me up on Twitter: @AksumkA
Broken Blade

Break Blade 1: Kakusei no Toki

ブレイク ブレイド 覚醒ノ刻


The Past


30
Hoshi, Souichirou
61
Saito, Chiwa
77
Asano, Masumi
118
Kamiya, Hiroshi
158
Inoue, Marina
185
Hanazawa, Kana
261
Shiraishi, Minoru
428
Kaida, Yuko
481
Ogata, Kenichi
513
Nakamura, Yuuichi
554
Katsuragi, Nanaho
1030
Takahashi, Kenji
6380
Sugawara, Masashi
6602
Umezu, Hideyuki
11635
Kawai, Tomoya