Report page still needs to be built. In the mean time, email issues or add requests to report@avac.moe
or hit me up on Twitter: @AksumkA

Welcome to the NHK!

N・H・Kにようこそ!


The Past


Irresponsible Captain Tylor

無責任艦長タイラー


The Past


Aww dang. There are no matches here man!

Lonely Souls

9
Mitsuishi, Kotono
29
Kanai, Mika
89
Makino, Yui
99
Sawashiro, Miyuki
109
Narita, Ken
122
Nakata, Kazuhiro
129
Seki, Toshihiko
133
Takagi, Wataru
137
Hayami, Show
149
Kobayashi, Sanae
157
Tobita, Nobuo
215
Hayamizu, Risa
278
Sakaguchi, Daisuke
290
Amano, Yuri
399
Iwata, Mitsuo
427
Tsujitani, Kouji
624
Nishikawa, Ikuo
638
Mita, Yuko
670
Yanami, Jouji
690
Kasahara, Hiroko
709
Shishido, Rumi
867
Okamoto, Maya
892
Ohki, Tamio
962
Komiya, Kazue
1141
Sakurai, Toshiharu
1166
Koizumi, Yutaka
1295
Kawamura, Maria
1436
Mugihito
1649
Shou, Mayumi
6097
Tsukada, Masaaki
6175
Nishimura, Tomomichi
7260
Nakano, Yutaka
7578
Nishio, Toku
11391
Shibamoto, Hiroyuki
15093
Tsuburaya, Fumihiko
Broken/Wrong?